Politica de confidentialitate BUNZL ROMANIA SRL

 

[Bunzl România] Politica de confidențialitate

Cuprins

 1. Introducere
 2. Cine suntem noi?
 3. Companiile și site-urile care fac obiectul politicii
 4. Colectarea datelor cu caracter personal
 5. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 6. Împărtășim informațiile dvs. personale?
 7. Transferuri internaționale
 8. Cât timp păstrăm informațiile dvs. personale?
 9. Măsuri de securitate
 10. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată
 11. Aveți obligația să ne furnizați informațiile dvs. personale?
 12. Aplicăm procesul de luare automată a deciziilor?
 13. Folosim informațiile dvs. personale pentru marketing?
 14. Cookie-uri
 15. Contact
 16. Reclamații
 17. Modificări ale acestei politici

 

 1. Introducere

Ne bucurăm de încrederea pe care o aveți în noi atunci când partajați datele dvs. personale cu noi. Securitatea acestor date este foarte importantă pentru noi.

Această politică explică modul în care colectăm și folosim informațiile dvs. personale și cu cine le împărtășim și va explica, de asemenea, ce drepturi aveți cu privire la datele dvs. personale și cum puteți exercita aceste drepturi.

 1. Cine suntem

[Bunzl România],

În sensul Regulamentului general privind protecția datelor, Bunzl plc este operatorul de date. Aceasta înseamnă că [Bunzl Romania] determină ce date sunt colectate, cum vor fi utilizate aceste date și cum sunt protejate aceste date.

Adresa sediului nostru social este:

[Bucharest West Logistics Park, DE 287/1, Comuna Dragomirești-Vale, Clădirea A2 (Unitatea C01), Județul Ilfov,  077096]

 

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. personale sau doriți să vă exercitați drepturile de persoană vizată, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la [office@bunzlromania.ro] sau să ne scrieți la adresa de mai sus.

 

 1. Companiile și site-urile care fac obiectul politicii

Următoarele companii și site-uri web fac obiectul acestei politici de confidențialitate:

[Bunzl Romania] [www.bunzlromania.ro]

De asemenea, include date personale care sunt colectate prin intermediul site-urilor noastre web, prin telefon, prin LiveChat și prin orice aplicații conexe de social media.

 1. Colectarea datelor cu caracter personal

Colectăm date personale de la dvs. pentru unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

 • Pentru a executa un contract pe care l-am încheiat cu dvs. sau cu entitatea (sau organizația) pe care o reprezentați. În aceste condiții, cea care ne-a furnizat datele dvs. personale poate fi entitatea (sau organizația) dvs., și nu dvs.
 • Pentru a iniția și finaliza tranzacții comerciale cu dvs. sau cu entitatea (sau organizația) pe care o reprezentați, pentru achiziționarea de produse și/sau servicii
 • Pentru a livra produsul pe care l-ați achiziționat direct sau indirect de la noi
 • Pentru a comunica cu furnizorii de bunuri și servicii
 • Pentru gestionarea conturilor și a altor evidențe comerciale
 • Pentru marketing, în format electronic sau altfel
 • Pentru respectarea cerințelor legale sau de reglementare
 • Pentru a gestiona angajații existenți și anteriori
 • Pentru a gestiona solicitanții de locuri de muncă
 • Pentru gestionarea întrebărilor de la angajații noștri actuali, angajații anteriori și solicitanții de locuri de muncă
 • Pentru gestionarea reclamațiilor sau întrebărilor de la clienții și furnizorii noștri
 • Pentru gestionarea întrebărilor din partea acționarilor și a altor părți interesate
 • Pentru generarea de date analitice pentru a monitoriza și îmbunătăți performanțele site-ului nostru web
 • Pentru a asigura securitatea și funcționarea în siguranță a site-urilor noastre web și a infrastructurii de afaceri subiacente.

Informații tehnice

În plus, pentru a ne asigura că fiecare vizitator al oricăruia dintre site-urile noastre web poate utiliza și naviga pe site în mod eficient, colectăm următoarele:

 • Informații tehnice, inclusiv adresa IP (Internet Protocol) utilizată pentru a vă conecta dispozitivul la Internet
 • Informațiile dvs. de conectare, tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in browser
 • Sistemul de operare și platforma
 • Informații despre vizita dvs., inclusiv adresa URL (Uniform Resource Locators)  clickstream către, prin și de pe site-ul nostru.

În secțiunea 10 de mai jos, identificăm drepturile dvs. cu privire la datele personale pe care le colectăm și descriem modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.

 1. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Credem că este în interesul nostru legitim sau este necesar pentru executarea unui contract, să colectăm și să folosim informații personale pentru a ne desfășura activitatea și pentru a furniza un serviciu pe care ni l-ați solicitat. În unele cazuri, este posibil să avem obligația legală de a utiliza sau dezvălui informații personale, de exemplu, pentru a respecta o cerere din partea unui organism oficial.

Când prelucrăm datele pe baza legală a interesului legitim, aplicăm următorul test pentru a determina dacă prelucrarea este adecvată:

Testul scopului – există un interes legitim al prelucrării?

Testul de necesitate – este necesară prelucrarea în acel scop?

Test de echilibrare – interesul legitim este depășit sau nu de interesele, drepturile sau libertățile individului?

 1. Partajarea informațiilor dvs. personale

Este posibil să împărtășim informațiile dvs. personale, dar acest lucru se va face pe baza principiul  „nevoii de a ști” și numai când este necesar să facem acest lucru sau în cazul în care ni se solicită să împărtășim informații. Cum ar fi consilierii noștri profesioniști și furnizorii de servicii, care includ:

 • Contabili
 • Consilieri juridici
 • Consultanți
 • Furnizori de plăți
 • Furnizori de salarii
 • Furnizorii de pensii
 • Asigurătorii
 • Furnizori de servicii de tehnologie informațională și comunicații.
 • Furnizori
 • Servicii de logistică și transport.

De asemenea, putem partaja informații personale:

 • Cu orice organ de aplicare a legii sau autorități de reglementare competente, după cum prevede legea
 • Când cumpărăm sau vindem orice afacere sau active.

 

Ne propunem să punem la dispoziție măsurile de protecție necesare pentru a ne asigura că informațiile personale pentru care compania este legal responsabilă rămân protejate în mod corespunzător și sunt utilizate în mod corect atunci când sunt sub controlul unei terțe părți.

 

 1. Transferul internațional

Suntem o organizație globală și folosim terțe părți situate în alte țări pentru a ne ajuta să ne conducem afacerea. Aici putem include țări din afara Uniunii Europene („UE”) și țări care nu au legi care oferă protecție specifică pentru datele personale. Am luat măsuri pentru a ne asigura că pentru toate datele personale se asigură o protecție adecvată și că toate transferurile de date cu caracter personal în afara UE sunt efectuate în mod legal. În cazul în care transferăm date personale în afara UE către o țară cu privire la care Comisia Europeană consideră că nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, transferurile vor face obiectul unui acord care acoperă cerințele UE privind transferul de date cu caracter personal în afara UE .

 1. Cât timp păstrăm informațiile dvs. personale?

Vom lua măsuri pentru păstrarea informațiilor dvs. numai atât timp cât este necesar pentru nevoile noastre de afaceri și în conformitate cu orice obligații legale sau de reglementare pentru păstrarea informațiilor personale pentru o anumită perioadă. Oricât de mult timp păstrăm informațiile personale, ne vom asigura că beneficiază de o securitate adecvată.

 1. Măsuri de securitate

Implementăm controale de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal. Evaluarea riscurilor, inclusiv evaluarea riscurilor privind drepturile și libertățile persoanelor vizate, stau la baza sistemului nostru de gestionare a securității informațiilor. Cu toate acestea, nu avem niciun control asupra a ceea ce se întâmplă între dispozitivul dvs. și limita infrastructurii noastre de informații. Trebuie să fiți informați cu privire la numeroasele riscuri de securitate a informațiilor care există și să luați măsurile adecvate pentru a vă proteja propriile informații. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru încălcările care apar dincolo de sfera noastră de control.

 1. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

În calitate de persoană vizată ale cărei informații personale le deținem, aveți anumite drepturi. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la [office@bunzlromania.ro].

sau utilizați informațiile furnizate în secțiunea Contact de mai jos. Pentru a prelucra solicitarea dvs., vă vom cere să furnizați o modalitate validă de identificare în scopul verificării. Drepturile dvs. sunt următoarele:

 • Dreptul de a fi informat
  În calitate de operator de date, suntem obligați să furnizăm informații clare și transparente despre activitățile noastre de prelucrare a datelor. Acest lucru este prevăzut în această politică de confidențialitate și în orice comunicări conexe pe care vi le trimitem.

 

 • Dreptul de acces
  Puteți solicita gratuit o copie a datelor personale pe care le deținem despre dvs. Odată ce am verificat identitatea dvs. și, dacă este relevant, autoritatea oricărui solicitant terț, vom oferi acces la datele personale pe care le deținem despre dvs., precum și la următoarele informații:

 

 1. Să știți dacă în calitate de operator de date deținem date cu caracter personal despre dvs.
 2. Să primiți o descriere a datelor cu caracter personal deținute și, dacă este permis și practic, o copie a datelor cu caracter personal
 3. Să fiți informat cu privire la scopul (scopurile) pentru care acele date cu caracter personal sunt prelucrate și de unde au fost primite
 4. Să fiți informat dacă datele cu caracter personal sunt dezvăluite oricui, în afară de destinatarul inițial al datelor personale și, dacă da, identitatea acestor destinatari
 5. Să solicitați ca datele dvs. personale să fie transferate către dvs. sau către o terță parte în format care poate fi citit automat (Word, PDF etc.) (deși astfel de solicitări pot fi îndeplinite numai dacă datele personale în cauză sunt
  1. furnizate de către persoana vizată companiei,
  2. sunt procesate automat

 

 1. În cazul în care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a lua decizii automate despre dvs. în calitate de persoană vizată (de exemplu, profilarea), să vi se comunice ce logică utilizează sistemul pentru a lua acele decizii și să puteți solicita intervenția umană pentru a anula orice astfel de decizii automatizate.
 2. În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt transferate într-o țară terță sau către o organizație internațională, aveți dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile adecvate în conformitate cu articolul 46 din GDPR referitoare la transfer

 

 • Dacă există circumstanțe excepționale care înseamnă că putem refuza furnizarea informațiilor, le vom explica. În cazul în care cererile sunt nepotrivite sau supărătoare, ne rezervăm dreptul de a le refuza. Dacă răspunsul la solicitări va necesita timp suplimentar sau generează cheltuieli nerezonabile (pe care este posibil să trebuiască să le îndepliniți), vă vom informa.

 

 • Dreptul la rectificare
  Când considerați că deținem informații personale inexacte sau incomplete despre dvs., vă puteți exercita dreptul de a corecta sau completa aceste date. Acest drept poate fi utilizat împreună cu dreptul de a restricționa prelucrarea pentru a vă asigura că informațiile incorecte/incomplete nu sunt prelucrate până când nu sunt corectate.

 

 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)
  În cazul în care nu există niciun temei legal sau motiv legitim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal. Acestea includ date cu caracter personal care ar fi putut fi prelucrate ilegal. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura ștergerea.

 

 • Dreptul de a restricționa prelucrarea
  Puteți să ne cereți să nu mai prelucrăm datele dvs. personale. Vom păstra în continuare datele, dar nu le vom prelucra în continuare. Acest drept este o alternativă la dreptul la ștergere. Dacă se aplică una dintre următoarele condiții, vă puteți exercita dreptul de a restricționa prelucrarea:
 1. a) Exactitatea datelor cu caracter personal este contestată
 2. b) Prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală
 3. c) Nu mai avem nevoie de date cu caracter personal pentru prelucrare, dar datele cu caracter personal sunt necesare pentru o parte dintr-un proces legal
 4. d) A fost exercitat dreptul de opoziție și prelucrarea este restricționată în așteptarea unei decizii privind starea prelucrării.

 

 • Dreptul la portabilitatea datelor
  Puteți solicita transferul setului de date cu caracter personal către alt operator sau procesator, furnizat într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină. Acest drept este disponibil numai dacă prelucrarea inițială a avut loc pe baza consimțământului, prelucrarea se face prin mijloace automate și dacă prelucrarea se bazează pe îndeplinirea unei obligații contractuale.

 

 • Dreptul de a obiecta
  Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. acolo unde
 1. Prelucrarea se bazează pe interes legitim
 2. Prelucrarea are ca scop marketingul direct
 3. Prelucrarea se face în scopuri de cercetare științifică sau istorică; sau
 4. Prelucrarea implică luarea de decizii automată și profilarea.
 5. Aveți obligația să ne furnizați informațiile dvs. personale?

Nu vi se cere niciodată să ne furnizați informații personale, dar poate fi necesar să faceți acest lucru atunci când încheiați un contract pentru furnizarea serviciilor sau produselor noastre. Nu vom putea furniza serviciile sau produsele noastre decât dacă ne furnizați informațiile personale, trebuie să procedăm în acest mod.

În plus, vi se va solicita să furnizați anumite informații cu caracter personal dacă ne contactați pentru a vă exercita drepturile în temeiul GDPR, astfel cum se prevede în secțiunea 10.

 1. Luarea automată a deciziilor

Luăm decizii în mod automat atunci când utilizați site-ul nostru web. Acest lucru implică furnizarea de conținut către dvs. pe baza comportamentului dvs. online. Acest lucru ne permite să afișăm conținut care este relevant pentru dvs.

 

 1. Folosim informațiile dvs. personale pentru marketing?

Da, este posibil să folosim informațiile dvs. personale pentru activități de marketing, dar ne propunem să contactăm doar persoanele care doresc să primească aceste informații de marketing. Dacă vă opuneți marketingului – fie electronic, fie de altă natură – vă rugăm să ne informați și vom înceta să vă contactăm.

 1. Cookie-uri

Folosim cookie-uri, care sunt mici fișiere text plasate pe computerul dvs. de site-urile web pe care le vizitați, pentru a face site-ul nostru să funcționeze corect, pentru a monitoriza utilizarea acestuia și pentru a afișa conținut care credem că va fi relevant pentru dvs. Dacă vă înregistrați pe site-ul nostru sau dacă continuați să utilizați site-ul nostru, atunci vi se va cere să acceptați utilizarea cookie-urilor noastre. Mai multe detalii privind cookie-urile utilizate și drepturile dvs. sunt disponibile în Politica noastră privind cookie-urile [Aici.]

 1. Contact

Orice comentarii, întrebări sau sugestii cu privire la această politică de confidențialitate sau la gestionarea datelor dvs. personale trebuie trimise prin e-mail [office@bunzlromania.ro] .

În mod alternativ, ne puteți contacta la următoarea adresă poștală:

[Bucharest West Logistics Park, DE 287/1, Comuna Dragomirești-Vale, Clădirea A2 (Unitatea C01), Județul Ilfov,  077096]

 1. Reclamații

Dacă doriți să discutați despre o reclamație, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile furnizate mai sus. Toate reclamațiile vor fi tratate în mod confidențial.

În cazul în care sunteți nemulțumiți de gestionarea datelor dvs. sau de orice reclamație pe care ne-ați făcut-o cu privire la gestionarea datelor dvs., aveți dreptul să vă extindeți reclamația către o autoritate de supraveghere din cadrul Uniunii Europene. Pentru ROMANIA acesta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale

Datele de contact pot fi găsite la [https://www.dataprotection.ro] .

 

 1. Modificări ale acestei politici

Această politică a fost actualizată ultima dată [25 ianuarie 2023]